Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž o návrh.

Datum podání žádosti o účast: 31. 7. 2018 do 13.00 hod.
Předpokládaný termín vyhlášení

02. 07. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz

Organizátor

PhDr. Markéta Pražanová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel.: 608 322 268, e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz
Poddodavatel: Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice,
tel.: 773 222 338, e-mail: info@soutez-o-navrh.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

840 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 15. 10. 2018

Datum vyhlášení soutěže

02. 07. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

18. 10. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 06. 2018

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc.

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol
ak. arch. Tomáš Turek, Turek-architekt
Ing. Zdeněk Skála, zastupitel městské části Praha-Suchdol

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Václav Vik, zástupce starosty městské části Praha-Suchdol
Ing. Věra Štěpánková, zástupkyně starosty městské části Praha-Suchdol
RNDr. Ludmila Knappová, radní městské části Praha-Suchdol
Jan Zoubek, radní městské části Praha-Suchdol, starosta TJ Sokol Suchdol-Sedlec

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Expert na energetické řešení a větrání: Ing. Juraj Hazucha

O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem soutěže.

Další probíhající soutěže