Předmětem soutěže bude návrh architektonického a konstrukčního řešení objektu pro moderní vzdělávání Muzea Říčany v území pod památkovou ochranou - v areálu zříceniny hradu v Říčanech. Stávající objekt čp 119 (par.č. 144), který je předmětem soutěže, je v památkovém zájmu. Muzeum bude obsahovat vzdělávací prostory, sociální zázemí a umožní návštěvníkům malé občerstvení. S ohledem na plánovanou vzdělávací náplň muzea, se předpokládá maximální prostorové a provozní propojení se sousedním geoparkem umístěným na pozemku 1. Základní školy a s veřejně přístupnou hradní zahradou, ale s možností provozního oddělení jednotlivých částí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 11. 2021

Vyhlašovatel

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Sekretář soutěže

Mgr. Jana Vavřinová

Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
Tel/fax: 323 618 117
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: skjbfwd

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

265 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11:00 17. 02. 2022

Datum vyhlášení soutěže

01. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

19. 10. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Hana Špačková, místostarostka města Říčany
Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Alice Štěpánková
Mgr. Michal Anelt, radní

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Lenka Milerová

Přizvaní odborníci:
Mgr. Jindřiška Černochová - památkářka, oddělení garantů území NPÚ
Mgr. Veronika Hlaváčková - vedoucí oddělení garantů území NPÚ
Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce.

Další probíhající soutěže