Předmětem soutěže bude návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení náměstí Karla IV. v Brně – Líšni.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

02. 07. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ID datové schránky: u8jbv72
profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/Lisen
Evidenční číslo profilu ve VVZ: 646310

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Botanická 16, 612 00 Brno
+420 736 605 107
zbynek@refuel.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 23. 10. 2020

Datum vyhlášení soutěže

02. 07. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Břetislav Štefan, starosta
JUDr. PhDr. Příborský Martin, EMLE, II. místostarosta, místopředseda poroty
Ing. arch. Iva Kremitovská, I. místostarostka

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Jura
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Prof. Ing. arch. Ivan Koleček, předseda poroty

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Lukáš Bružeňák, Komise životního prostředí a veřejného prostoru, předseda
Pavel Mokrý, Dopravní komise, předseda

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Radka Táborová, DiS. , krajinářská architektura
Ing. Rostislav Košťál, dopravní expert
Mgr. František Vavruša, farář, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Zuzana Petáková Kormanová, výkonná ředitelka, COOP Jednota Mikulov

Další probíhající soutěže