Předmětem soutěže je stavba nového sídla pro potřeby Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v brněnských Černých polích. Nové sídlo by mělo splňovat vysoké nároky na efektivitu práce, podporu inovativnosti a příjemné pracovní prostředí.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 04. 2019

Vyhlašovatel

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

MOBA studio / CCEA MOBA
cceamoba.cz
karin@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 07. 06. 2019

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 02. 08. 2019

Datum vyhlášení soutěže

08. 04. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 04. 2019

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Vladimír Petera, náměstek sekce NCKB, NÚKIB
Věra Vojáčková, náměstkyně sekce provozně právní, NÚKIB
Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Václav Borovička, ředitel odboru kybernetických bezpečnostních politik, NÚKIB
Pavel Vintr, vedoucí oddělení rozvoje a investic, NÚKIB
Olga Strublová, referentka pro územní rozvoj Brno-sever

Náhradníci poroty - nezávislí

Janica Šipulová, consequence forma

Přizvaní odborníci:
Daniel Peder Bagge – cyber security
Pavel Dvořák – provozně-ekonomický odbor
Zuzana Vyoralová – energy efficiency
Vladimír Pokorný – fyzická bezpečnost

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže