Předmětem připravované jednokolové architektonické soutěže o návrh bude návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a jídelny a další navazující infrastruktury a ploch včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury v lokalitě Rohanské nábřeží, Praha 8; celkem cca 9.500 m2 hrubé podlahové plochy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

06. 01. 2022

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, 180 00

Organizátor

LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Sekretář soutěže

Mgr. Filip Komárek

e-mail: k[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 01. 04. 2022

Datum vyhlášení soutěže

06. 01. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

06. 12. 2021

Předseda poroty

Ing. arch. Lada Kolaříková

Řádní členové poroty - závislí

Ondřej Gros, starosta
Ing. arch. Lukáš Vacek, vedoucí Oddělení plánování a rozvoje
Rozálie Kašparová MSc., zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Tomáš Tatranský, místostarosta
Ing. Jitka Romanov

Náhradníci poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Přizvaní odborníci:
Ing. Lukáš Janko – zástupce investora
Ing. Martin Kodeš – zástupce investora
Ing. Iveta Olšovská – architekt krajinář
Mgr. Iveta Trojanová – ředitelka školy ZŠ Bohumila Hrabala.

Porota je oprávněna v průběhu svého jednání přizvat i další odborníky, vždy však se souhlasem zadavatele.

Další probíhající soutěže