Předmětem soutěže je návrh krajinářských a stavebních úprav veřejných prostranství v oblasti návrší poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Předpokládaný termín vyhlášení

01. 06. 2020

Vyhlašovatel

Město Luže

Náměstí Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže
Za zadavatele jedná: Bc. Veronika Pešinová, MBA, starostka obce
Tel: +420 603 507 758
E-mail: starostka@luze.cz

Sekretář soutěže

Bc. Lada Vodičková

Náměstí Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže
Tel: 469 633 984, 736 481 208
E-mail: mestskyurad@luze.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

530 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 14. 08. 2020

Datum vyhlášení soutěže

01. 06. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

17.8. – 21.8.2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Veronika Pešinová, MBA – starostka města Luže
Ing. arch. Tomáš Soukup – zastupitel města Luže
MgA. Petr Budil - architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Zlesák – zastupitel města Luže
Ing. Darina Holomková – členka školské rady ZŠ Luže

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Mgr. Ludmila Nováková – vedoucí úseku památkové péče Chrudim
Mgr. Lenka Psotová – členka školské rady ZŠ Luže
RNDr. Vladimír Lemberk – člen výboru pro životní prostředí
Bc. Jiří Häuszler - vedoucí stavebního oddělení OSM (Biskupství královéhradecké)

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže