Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle uvedené specifikace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích.

Veřejná zakázka zadávaná v řízení se soutěžním dialogem.


Předpokládaný termín vyhlášení

20. 03. 2020

Vyhlašovatel

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 29. 09. 2020

Datum vyhlášení soutěže

20. 03. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 04. 2020

Další probíhající soutěže