Předmětem soutěže je návrh objektu na Praze 4 v katastrálním území Krč, konkrétně na parcelách číslo 1052/165, 1052/179 a 1052/3, které zaujímají celkovou plochu 9 356 m2. Navržený objekt bude zahrnovat nájemní byty, kanceláře a služby v návaznosti na výstup z nové stanice metra Olbrachtova. Veškeré provozy budou dlouhodobě v majetku investora a budou pronajímané nájemcům. Zájmem investora je tedy návrh budovy s dlouhodobě efektivním provozem a kreativním řešením, který zaručí energetický štítek A i skutečnou energetickou efektivitu.

Na základě otevřené výzvy porota vybere 5 účastníků, kteří rozpracují své návrhy. Pro tyto týmy bude uspořádaná prohlídka lokality a následně jejich prezentace rozpracovanosti s diskuzí před porotou. Své finální návrhy budou moci porotě rovněž prezentovat.

Soutěžní dialog o návrh multifunkčního objektu.

Podání žádostí o účast: 3. 5. 2021, 14:00 hod.

Výzva k účasti v soutěži: 5. 5. 2021

Datum prohlídky soutěžní lokality: 10. 5. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 18. 6. 2021, 14:00 hod.

Workshop II: 28. - 29. 6. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 10. 9. 2021, 14:00

Workshop III -  finální hodnocení poroty: 16. - 17. 9. 2021

 Předpokládaný termín vyhlášení

14. 04. 2021

Vyhlašovatel

Nová Pankrác s.r.o., člen holdingu VELSKA

Budějovická 1550/15 a, 140 00 Praha
IČO 09658572

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 18. 06. 2021

Datum vyhlášení soutěže

14. 04. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 04. 2021

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Oleg Čeremisin, VELSKA, jednatel - místopředseda poroty
Tomáš Fencl, VELSKA, ředitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Tina Saaby, městská architektka Gladsaxe, tinasaaby.com
Pascal Müller, Müller Sigrist Architekten, muellersigrist.ch

Náhradníci poroty - závislí

Igor Čeremisin, konzultant VELSKA
Dariya Čeremisina, architektonická konzultantka VELSKA
Ondřej Sova, property manager VELSKA

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Jaromíra Eismannová – územní rozvoj, MČ Praha 4
Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže