Předmětem soutěže je návrh nové návsi obce Bašť, kde bude centrální budovu tvořit novostavba svazkové základní školy, včetně úpravy veřejného prostranství. V další nové zástavbě pro obec vzniknou v parteru prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty.

Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 200 mil Kč bez DPH na svazkovou školu a 150 mil Kč bez DPH na novou zástavbu pro obec a náves. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/bas


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 11. 2020

Vyhlašovatel

Svazek obcí Pod Beckovem

Mělnická 43
250 65 Líbeznice
svazekpodbeckovem.cz
a
Obec Bašť
Obecní 126
250 85 Bašť
obecbast.cz

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 14. 01. 2021

Datum vyhlášení soutěže

03. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 10. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Hájek

Řádní členové poroty - závislí

Martin Kupka, starosta obce Líbeznice
Vítězslav Kaliba, starosta obce Bašť
Martin Skalický, zástupce ředitele základní školy Líbeznice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Hájek
Ing. Akad. arch. Emil Přikryl
Eva Šarochová, architektka, Ateliér Projektor, atelierprojektor.cz
Tomáš Matuška, vedoucí výzkumného oddělení UCEEB

Náhradníci poroty - závislí

Pavla Příšovská, předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem
Martin Čacký, starosta obce Měšice

Náhradníci poroty - nezávislí

Norbert Obršál, architekt, m2au, m2au.cz

Přizvaní odborníci:
Dita Pořádková - vedoucí Stavebního úřadu Líbezníce
Ludmila Červínová – veřejné zakázky Líbezníce
Aleš Řada – technický dozor investora.

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže