Předmětem soutěže je řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní
sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení bude
jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo
setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne s výkladem zadavatele v níže uvedených časech
a termínech. Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do objektu Trnkova 521/45,
Olomouc.
První prohlídka: 16.3.2020 od 15:00
Druhá prohlídka: 31.3.2020 od 15:00


Předpokládaný termín vyhlášení

02. 03. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Tel.: 585 513 261
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Mgr. Jakub Kučera

Magistrát města Olomouce, Odbor investic, Oddělení veřejných zakázek,
Palackého 14, Kancelář: 4/452, Olomouc
Tel.: 588 488 724
E-mail: jakub.kucera@olomouc.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

290 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 25. 06. 2020

Datum vyhlášení soutěže

02. 03. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

2.7.2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 02. 2020

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora
Ing. arch. Michal Giacintov, zastupitel, místopředseda poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Jitka Molnárová
Ing. arch. Vítězslav Nový

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Grasse, zastupitel
Ing. arch. Jana Křenková

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže