Předmětem soutěže o návrh je definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bude navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru může vzniknout výšková dominanta – nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra je umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Žádosti o účast je třeba podat do úterý 1. června 2021, 12:00 hodin.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 05. 2021

Vyhlašovatel

Město Jesenice

Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 71541667
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 05. 10. 2021

Datum vyhlášení soutěže

03. 05. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 04. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Smutný, starosta města Jesenice
Ing. arch. Iva Řehulková, 1. místostarostka města Jesenice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Chramosil, zastupitel města Jesenice

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
Krajinářská architektura, modrozelená infrastruktura: Ing. Štěpán Špoula
Doprava: Ing. Radim Loukota

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže