Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU PARC.Č. 527/97, K.Ú. STŘÍŽKOV" zejména s ohledem na prostorové a dispoziční nároky díla.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž (rozdělená na 1. a 2. kolo).


Předpokládaný termín vyhlášení

22. 12. 2016

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí odboru správy majetku
Tel: +420 222 805 378
E‐mail: jiri.elias@praha8.cz

Sekretář soutěže

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00
Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Musil, jednatel
Tel: +420 296 210 562
E‐mail: office@kmvs.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 23. 01. 2017

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

12:00 31. 03. 2017

Datum vyhlášení soutěže

22. 12. 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 12. 2016

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Iveta Zikmundová
JUDr. Pavel Musil

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Alena Jiřinská
Radomír Nepil

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Lipková
Ing. Karel Fousek
Ing. arch. Richard Růžička

Další probíhající soutěže