Hlavní město Praha, Správa železnic a Dopravní podnik hl. m. Prahy vyhlašují zadávací řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci parku Vrchlického sadů, rekonstrukci Nové odbavovací haly Praha hlavního nádraží (NOH) a novostavbu tramvajové trati Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova.

Cílem zadávacího řízení se soutěžním dialogem je nalezení architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem soutěžního dialogu je nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

Vítězný tým bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavateli během navazujících fází dle uzavřených smluv, až do výkonu autorského dozoru.

Soutěžní dialog.

Web soutěžního dialogu: https://novyhlavak.com/


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 06. 2022

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha / Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost / Správa železnic, státní organizace

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

7 600 000,-

Datum vyhlášení soutěže

31. 05. 2022

Datum podání žádostí o účast

15:00 15. 07. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 05. 2022

Předseda poroty

Ing. arch. Jaroslav Wertig, architekt

Řádní členové poroty - závislí

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, hl. město Praha, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., technický ředitel – povrch
Ing. Jan Rak, hlavní město Praha, odbor hospodaření s majetkem, ředitel odboru
Ing. Michal Kliský, Ministerstvo dopravy ČR, ministerský rada, Odbor infrastruktury a územního plánu
Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, ředitel Stavební správy západ, místopředseda hodnotící komise

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpánka Endrle
Ing. Jana Pyšková
Ing. arch. Jaroslav Wertig, architekt
Dipl.-Ing. Peter Gero, urbanista
Igor Marko MA Arch ARB, architekt-urbanista
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., hl. m. Praha, náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče
Ing. Marek Zděradička, IPR Praha, zástupce ředitele pro odbornou činnost
Ing. Filip Jiřík, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., projektový manažer TT
Ing. Miroslav Penc, Ph.D., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ved. jednotky Dopravní cesta Tramvaje (úsek technický – povrch)
Ing. arch. Jakub Hendrych, IPR Praha, garant soutěžního zadání za HMP a DPP
Ing. Lukáš Tittl, IPR Praha, specialista dopravy - senior
JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA, SFDI, právník
Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, ředitel O6 - Odbor modernizace
doc. Ing. arch. Jakub Cigler, garant soutěžního zadání za SŽ
Ing. Jakub Bazgier, Správa železnic, státní organizace, náměstek ředitele OJ Stavební správy západ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
MgA. Markéta Zdebská
Ing. arch. Jan Magasanik, architekt
Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., krajinářská architektka
Ing. Milota Sidorová, Ph.D., architektka-urbanistka
Ing. Arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., architektka, historička architektury

Další probíhající soutěže