Předmětem Soutěže je najít nejlepší řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů dle Soutěžního zadání. Zadavatel očekává, že soutěžící budou prostor náměstí řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech. Cílem je navrhnout řešení základních funkčních a provozních vztahů tak, aby vzniklo kvalitní veřejné prostranství, které umožní jeho každodenní praktické užívání obyvateli ze širšího okolí.

Otevřená projektová jednofázová architektonicko-krajinářská soutěž. 


Předpokládaný termín vyhlášení

22. 06. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
ID datové schránky: eqkbt8g
Zástupce Zadavatele:
Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3
Telefon: 222116272 / E-mail: ptacek.jiri@praha3.cz

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Telefon: 732418591
E-mail: soutez.lobkovic@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18:00 30. 09. 2020

Datum vyhlášení soutěže

22. 06. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

9. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Martina Forejtová
Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, předseda Výboru pro územní rozvoj
MgA. Ondřej Elfmark, místopředseda Výboru pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí odboru OÚR
Ing. Jana Caldrová, vedoucí odboru OŽZP
Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka Základní škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže