Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které by mělo připomínat osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, který bydlel a tvořil v domě v Matoušově ulici v blízkosti parku Portheimka.

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

20. 12. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 5, Úřad městské části

Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

Organizátor

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Sekretář soutěže

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Ateliér M.A.D
Adresa/Sídlo: Korunní 108/2569, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
Tel.: +420 606 654 239
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

170 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 11. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

20. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 12. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5
Ing. arch. Zuzana Hamanová, zastupitelka MČ Praha 5

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
MgA. Petr Dub, výtvarný umělec
Mgr. Karolína Jirkalová, novinářka, kritička a editorka

Náhradníci poroty - závislí

Viktor Čahoj, zastupitel MČ Praha 5

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže