Předmětem soutěže tak je návrh výtvarně-architektonického řešení památníku, pro který se předpokládá současné a nadčasové řešení komplexně pojímající i okolí místa jeho provedení, které vzejde ze stávající parkové úpravy při vhodném dořešení okolí navrženého památníku. Cílem vyhlašovatele je vytvořit prostor, jak pro kontakt v místě se nacházejících a procházejících osob, tak i pro konání oficiálních vzpomínkových akcí, například Dne válečných veteránů.

Dvoufázová otevřená výtvarně-architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 25.6.2019 s výkladem zadavatele. Sraz zájemců prohlídky je v 10:00 hodin v parku Čs. Letců.
Předpokládaný termín vyhlášení

12. 06. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
tel/fax: +420 599 442 291
e-mail: tmacura@ostrava.cz

Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel.: +420 599 442 276
e-mail: pamatnik-veteranu@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

240 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 06. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

12. 06. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 06. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Lukáš Curylo - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Jaroslav Hrabec - ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava
Lukáš Jansa - radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zbyněk Pražák - náměstek primátora města Ostravy

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Petr Dub - umělec a pedagog
Kurt Gebauer - sochař a pedagog
Jakub Ivánek - historik
Tomáš Knoflíček - teoretik umění

Náhradníci poroty - závislí

Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy
David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz

Náhradníci poroty - nezávislí

Jiří Jůza - ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě
Marek Pokorný -ředitel Galerie PLATO Ostrava

Seznam přizvaných odborníků:
Cyril Vltavský - útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Jana Kořínková - historička architektury a pedagožka

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže