Předmětem soutěže je návrh konceptu řešení nové pietní úpravy Ďáblického hřbitova, který je národní kulturní památkou. Součástí projektové části soutěžního návrhu je pietní úprava pohřebiště severní části hřbitova, v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a další hroby a pomníky. Dále je třeba navrhnout krajinářské úpravy celého řešeného území (vegetace, komunikace, mobiliář, osvětlení, vodní prvky atd.), kultivovat vstupní prostor u severní kubistické brány (včetně návrhu nového funkčního využití dvojice kubistických rondelů) a navrhnout zázemí obřadní síně i provozní zázemí hřbitova.

Užší jednofázová krajinářsko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

02. 03. 2022

Vyhlašovatel

Správa pražských hřbitovů, p. o.

Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

se sídlem: Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 23. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

24. 02. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 30. 03. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 02. 2022

Předseda poroty

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Řádní členové poroty - závislí

PharmDr. Petr Fifka, zastupitel HMP (ODS) - místopředseda poroty
Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů, p. o.,
Mgr. Milena Johnová, zastupitelka HMP (Praha sobě)
Ing. Miloš Růžička, zastupitel HMP (STAN)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Eva Horáková, zastupitelka HMP (Piráti)
Ing. arch. Kristýna Lhotská, MHMP
MUDr. Tomáš Kaštovský, zastupitel HMP (ODS)
Petr Zeman, zastupitel HMP (Praha sobě)

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
Ing. Jiří Línek, Sdružení býv. politických vězňů
Michal Louč, Ústav pro studium totalitních režimů, autor knihy Ďáblický hřbitov: Místo paměti druhého a třetího odboje
PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., Vojenský historický ústav
Mgr. Jan Havrda, NPÚ, archeologie
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, NPÚ
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ
Miloš Doležal, badatel
Ing. arch. Filip Ditrich, Správa pražských hřbitovů
Bc. M.A. Karolína Plášková, IPR
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů, historik spolupracující s SBPV posledních 10 let na historii NKP Čestné pohřebiště
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS UK
Mgr. Jaroslav Čvančara, specialista na II. odboj
PhDr. Pavel Kugler, Ph.D., ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR
ThDr. Petr Jan Vinš, teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel
PhDr. Martin Kopecký, Sdružení bývalých politických vězňů
Experti budou vyzýváni ke konzultaci na základě požadavků a potřeb poroty a zadavatele.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže