Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na řešení území Americká - Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží, s důrazem na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství a stanovení základních principů řešení, dle soutěžního podkladu P.1.Vyhlašovatel

statutární město Plzeň

Náměstí republiky 1, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Irena Vostracká

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Škroupova 5, 305 84 Plzeň, tel./fax: 37 803 5019, 37 803 5002, e-mail: maronova@plzen.eu

Porota

Ing. Petr Rund, člen Zastupitelstva města Plzně

Ing. Petr Sova, člen Zastupitelstva města Plzně

Ing. arch. Irena Králová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý

Ing. arch. Lada Kolaříková, nezávislá

Prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, nezávislý

Ing. arch. Petr Hlaváček, nezávislý


Náhradníci

Ing. arch. Irena Langová, architekt Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Ing. Jitka Hánová, vedoucí úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje

města Plzně

Ing. arch. Petr Nosek, člen Komise Rady města Plzně pro koncepci a rozvoj

Ing. arch. Jan Aulík, nezávislý

Ing. arch. Michal Bartošek, nezávislý

Ing. arch. Zdeněk Fikar, nezávislý