Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké ztvárnění pocty Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého mezi ulicemi Vršovickou a U Vršovického nádraží na Praze 10, konkrétně na parcele č. 2487/7).

Cílem soutěže je najít pro městskou část Praha 10 partnera pro vytvoření kvalitní soudobé umělecké instalace ve veřejném prostoru, a to v souladu s pravidly danými Programem Umění pro město (https://umenipromesto.eu/).

Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 5 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

21. 09. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zástupce: Renata Chmelová, starostka
www. praha10.cz

Organizátor

MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 16. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

21. 09. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

listopad 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Renata Chmelová, starostka
Jana Komrsková, 1. místostarostka
Martin Valovič, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
Maria Loboda, umělkyně
Otto M. Urban, kurátor a historik
Tomáš Vaněk, rektor AVU v Praze

Náhradníci poroty - závislí

David Kašpar, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Milan Houser, proděkan FAVU v Brně
Edith Jeřábková, kurátorka

Další probíhající soutěže