Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 11. 2019

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Refuel, s.r.o. / Babákova 2153/8, 148 00 Praha

Sekretář soutěže

Ing. arch. Hana Špačková

Odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1, 4. patro, kancelář č. 117
566 688 192, 734 510 789
hana.spackova@zdarns.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:30 24. 01. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:30 27. 03. 2020

Datum vyhlášení soutěže

04. 11. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 10. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Josef Klement, místostarosta
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta, místopředseda poroty
Ing. Mgr. Lucie Radilová, krajinářka města, Žďár nad Sázavou

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Jan Mokříš, radní
Mgr. Zdeněk Navrátil, radní
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Dana Příhodová
Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL

Přizvaní odborníci:
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou
Ing. Rostislav Košťál, dopravní expert

Další probíhající soutěže