Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.

POZOR! Posunutí termínu odevzdání návrhu v I.kole ze strany zadavatele z organizačně-technických důvodů.

Zadavatel nezveřejnil do 10.1. 2020 vysvětlení soutěžních podmínek v elektronickém nástroji dle odst. 5.2.2. Soutěžních podmínek. Dle § 49 odst. 1) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek musí Zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení učinit nezbytné a přiměřené opatření k nápravě. Zadavatel prodlužuje konečnou lhůtu pro podání soutěžního návrhu a to o 14 dnů od zveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek v elektronickém nástroji zadavatele dle odst. 5.2.2. Soutěžních podmínek. Vysvětlení bude zveřejněno na elektronickém nástroji zadavatele dne 21. 1. 2020.

Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů, je 6. 2. 2020 v 14:30 hodin.

Zveřejněné vysvětlení soutěžních podmínek nemá vliv na jejich obsah a žádným způsobem nezasáhne do návrhů účastníků a tedy ani do jejich hodnocení.Předpokládaný termín vyhlášení

04. 11. 2019

Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Refuel, s.r.o. / Babákova 2153/8, 148 00 Praha

Sekretář soutěže

Ing. arch. Hana Špačková

Odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1, 4. patro, kancelář č. 117
566 688 192, 734 510 789
hana.spackova@zdarns.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:30 06. 02. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:30 27. 03. 2020

Datum vyhlášení soutěže

04. 11. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 10. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Josef Klement, místostarosta
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta, místopředseda poroty
Ing. Mgr. Lucie Radilová, krajinářka města, Žďár nad Sázavou

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Jan Mokříš, radní
Mgr. Zdeněk Navrátil, radní
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Dana Příhodová
Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL

Přizvaní odborníci:
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou
Ing. Rostislav Košťál, dopravní expert

Další probíhající soutěže