Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Cílem soutěže je vytvoření univerzálního veřejného prostoru, který bude přístupný pro všechny uživatele a návštěvníky, s vyřešenými návaznostmi na okolní objekty (kostel Svatého Ducha, kino Luna, obchodní centrum Kotva) i širší okolí.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 05. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w

Organizátor

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Markéta Opělová

Telefon: +420 601 694 842
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 425 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

23:59 30. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

11. 05. 2022

Datum podání žádostí o účast

23:59 03. 06. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava
Ing. Hana Tichánková - místostarostka MOb Ostrava-Jih

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora Statutárního města Ostrava
Bc. Martin Bednář - starosta Městského obvodu Ostrava-Jih

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Zdvomka
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová - architektka (consequence forma)

Přizvaní odborníci:
P.Mgr. Vítězslav Řehulka - zástupce Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh;
Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA;
Ing. Zuzana Sáňková - krajinářská architektka MAPPA.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže