Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu budou i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechává zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požaduje, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 03. 2019

Vyhlašovatel

Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
Zastoupený Janem Papajanovským, starostou

Organizátor

Ing. arch. Tomáš Veselý

Sekretář soutěže

Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
420 273 136 957, +420 603 554 876
info@arch-souteze.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

470 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 07. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

01. 03. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15. a 16. května 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 02. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.

Řádní členové poroty - závislí

Jan Papajanovský – starosta
Václav Doleček - místostarosta
Martin Konečný - radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Daniel Preisler – ředitel školy
Martin Hruška – zastupitel
Tomáš Bartoň – investiční referent
Jiří Šulc – vedoucí odboru
Alena Sellnerová – NPÚ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jakub Straka
Jan Harciník

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
Specialisté v oborech ekonomika a rozpočet: Martin Hvězda.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže