Předmětem soutěže je řešení rekonstrukce a revitalizace objektu kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Historická hodnota kulturního domu leží především v autorství Ignáce Ullmanna. Zadavatel očekává v rámci soutěžního dialogu nejen architektonické řešení, ale i kvalitní a logické provozní modely a schémata pro různé druhy akcí a provozu.

Součástí řešení je ověření dostavby jednoho z nejvýznamnějších objektů zajištujících kulturní život jihočeského regionu a samotného města a zároveň vyřešení venkovních ploch funkčně souvisejících s objektem s využitím potenciálu řeky Malše.

Objekt navržený Ignacem Ullmannem byl realizován v letech 1871-1872 původně jako Německý dům, nyní je ve vlastnictví města. Cílem dialogu je najít architektonické a programové pojetí objektu, který v sobě bude propojovat různé hladiny kulturního života. Nová funkce má uspokojovat potřeby jihočeské metropole, jež má  ambici stát se místem kultury celoevropského a celorepublikového významu. 

Mezinárodní architektonická soutěž vedená formou soutěžního dialogu.

Podání žádostí o účast do: 4. 11. 2019, 15:00 hod.

Podání profesního přístupu k řešení zakázky: 18. 11. 2019, 15:00 hod.


 Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA
tel.: +420 603 810 083
mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 760 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 04. 11. 2019

Datum vyhlášení soutěže

30. 09. 2019

Lhůta k podání dotazů

26. 10. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 09. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora
Petr Štěpánek, člen zastupitelstva
Bc. Daniel Turek, člen Kulturní komise rady města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jan Klein, člen zastupitelstva
Mgr. Šimon Heller, člen zastupitelstva
Mgr. Ivan Nadberežný, člen zastupitelstva
MgA. Jan Piskač, člen Kulturní komise rady města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
Naděžda Pálková - NPÚ České Budějovice
Miroslav Vodák - Komise pro architekturu
Otakar Svoboda - ředitel Jihočeské filharmonie
Jan Němec - hlavní architekt města
Hana Truhlářová - Oddělení silničního správního úřadu
Iva Peštová - Provozní KD Slavie

Další probíhající soutěže