Předmětem soutěže je řešení investičního záměru rekonstrukce ve smyslu změny dokončené stavby kulturního centra Svratka a radnice, nacházející se na ulici Veslařská 56 v Brně, v centrální části městské části Brno-Jundrov, a to i s návazností na její bezprostřední okolí

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 7. 6. 2019 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin před úřadem městské části.Předpokládaný termín vyhlášení

15. 05. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov

Veslařská 56, Brno 637 00
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov
Tel.: +420 606 711 645
E-mail: starostka@jundrov.brno.cz

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Bc. Hana Longínová

ÚMČ Brno-Jundrov
Veslařská 56, Brno 637 00
Tel.: +420 725 949 600
E-mail: majetek@jundrov.brno.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 16. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

15. 05. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1. a 2. 10. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 05. 2019

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

Řádní členové poroty - závislí

Ivana Fajnorová – starostka MČ Brno-Jundrov, místopředsedkyně poroty
Ing. arch. Petr Kameník – zastupitel MČ Brno-Jundrov

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jana Ocelková – vedoucí stavebního úřadu MČ Brno-Jundrov

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže