Cílem rekonstrukce jediného krematoria v kraji je v první řadě přizpůsobení jeho prostor pro návštěvníky
současným nárokům na komfortní užívání a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu stavby.
Současný nevyhovující stav je dán řadou nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se podepsaly i na
interiéru a dosluhující životností opláštění stavby, které má nedostatečné technické parametry a je zdrojem
neúnosných tepelných zisků a ztrát. Současně má být rekonstrukce citlivá k původnímu návrhu z šedesátých
let a jeho objemovému řešení.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 9.10.2019 s výkladem zástupce zadavatele. Sraz zájemců prohlídky je v 10:00 hodin před budovou krematoria.Předpokládaný termín vyhlášení

06. 09. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
a
Krematorium Ostrava, a.s.
Těšínská 710, 710 07 , 729 30 Ostrava
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva
tel: +420 596 248 466
email: reditel@krematoriumostrava.cz


Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel: +420 599 442 276
e-mail: rekonstrukce-krematoria@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

730 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 11. 12. 2019

Datum vyhlášení soutěže

06. 09. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15.1.2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

30. 08. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy
Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ivo Furmančík, Krematorium Ostrava a.s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Jan Hájek, pohřební služba
Martin Strakoš, NPÚ Ostrava
Cyril Vltavský, útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO
Jindřich Jansa, rozpočtář
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže