Předmětem tohoto soutěžního dialogu je řešení architektonického návrhu a hledání zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích.

Soutěžní dialog.

Datum podání žádostí o účast: 29. 01. 2018, 16:00 hod.Předpokládaný termín vyhlášení

29. 11. 2017

Vyhlašovatel

Město Neratovice

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupené Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou města

Sekretář soutěže

MOBA office

U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
E-mail: kovacevic@moba.name

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 29. 01. 2018

Datum vyhlášení soutěže

29. 11. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 11. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Lenka Mrzílková – starostka Neratovic
Marek Lenc - radní a zastupitel Neratovic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Tomáš Hrubý

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže