Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení se specifickým zaměřením na konstrukční a provozně-uživatelské řešení revitalizace, to jest obnovy, rekonstrukce, modernizace, opravy a dostavby objektů tří domů při ulici Šolínově v Praze 6 pro potřeby Domova pro seniory Elišky Purkyňové.

Dvoufázová otevřená architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa ve dnech 16. 06. 2021 a 30. 06. 2021 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00, a to před budovou Šolínova 1, Praha 6.

Lhůta pro odevzdání soutěžního návrhu ve 2. fázi soutěže o návrh bude upřesněna ve výzvě k odevzdání návrhů ve 2. fázi soutěže o návrh, nebude však kratší než dvanáct týdnů.Předpokládaný termín vyhlášení

07. 06. 2021

Vyhlašovatel

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Cvičebná 2447/9
169 00 Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. Yveta Sadílková

tel.: +420 778 744 658
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

5 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 31. 07. 2021

Datum vyhlášení soutěže

07. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 05. 2021

Předseda poroty

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Hnilička
Mgr. Milena Johnová / radní hlavního města Prahy
Eva Kalhousová / ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Alena Pakostová / zástupkyně ředitelky Domova pro seniory Elišky Purkyňové

Náhradníci poroty - nezávislí

M.A. Martin Kloda
prof. MUDr. Martin Bojar
Mgr. Martin Červinka

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
Ing. Mgr. Matěj Lejsal
Mgr. Jan Lorman
Ing. Mariana Čapková
Jana Kabelová
Doc. Ing. arch. Pavla Melková

Porota může v průběhu svého jednání požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků a znalců.

Další probíhající soutěže