Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce plaveckého bazénu Neratovice. Plavecký bazén se nachází na důležitém místě v centru města s průčelím a vchodem situovaným do náměstí Republiky. Je jedním z nejdůležitějších objektů občanské vybavenosti v Neratovicích.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Náhradní lhůta pro konání prohlídky soutěžního místa je stanovena na 26.7.2022 na 10:00 hodin CET. Sraz účastníků je před objektem stávajícího plaveckého bazénu na adrese Mládežnická 435, 277 11 Neratovice.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Neratovice

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Sekretář soutěže

Ing. arch. Martin Špičák

E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 050 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 26. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

30. 06. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Roman Kroužecký, město Neratovice, starosta
Marek Lenc, město Neratovice, 1. místostarosta
Mgr. Lenka Mrzílková, město Neratovice, 2. místostarostka

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jiří Sloup, město Neratovice, člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
Ivana Slabá, Plavecký bazén s.r.o., jednatelka

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže