Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího Škroupovo náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé.

Cílem soutěže je pro město Česká Lípa najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru v památkově chráněném avšak dlouhodobě zanedbaném historickém centru.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko – krajinářská soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

22. 11. 2019

Vyhlašovatel

Město Česká Lípa

náměstí T. G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa
zástupce: Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa
www.mucl.cz

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

750 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 31. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

22. 11. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

11. 2. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 11. 2019

Předseda poroty

MgA. Ondřej Synek

Řádní členové poroty - závislí

Jitka Volfová, starostka
Martin Brož, II. místostarosta
Roman Málek, zastupitel, předseda Výboru pro rozvoj města a památky

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jolana Nebřenská, vedoucí Odboru rozvoje města a investic
Hana Ezrová, vedoucí Oddělení investic a dotací
Petra Novotná, vedoucí Odboru správy majetku

Náhradníci poroty - nezávislí

Marek Žáček, byarchitects.cz

Přizvaní odborníci:
Petr Feige – NPÚ, ÚOP v Liberci, expert na památkovou péči – garant území
Jarmila Hušková Šimáňová – NPÚ, ÚOP v Liberci, specialistka na zahradní a krajinnou tvorbu
Martina Kamenárová – SÚ – Úsek památkové péče, MěÚ Česká Lípa
Jan Gallo – zástupce dopravní policie, dopravní inženýr

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže