Předmětem soutěže je řešení proměny vstupního prostoru do objektu Celetná 20. Vyhlašovatel očekává návrhy řešení prostoru jako reprezentativního, uživatelsky příznivého a přehledného. Prostor bude primárně řešen jako studentská vrátnice.

Jednofázová veřejná ideová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

21. 04. 2017

Vyhlašovatel

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Zastupuje: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka
Kontaktní osoba: ing. Miloslav Doubek
vedoucí technického střediska
Správa budov a zařízení
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
telefon: 224 491 778
mobil: 606 639 365


Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel/fax: 236 080 565, 778 444 009 / 236 080 560
e-mail: milan.svoboda@rhdhv.com
ID datové schránky: 8sxyvci

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

135 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 22. 06. 2017

Datum vyhlášení soutěže

21. 04. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 04. 2017

Řádní členové poroty - závislí

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D
PhDr. Richard Biegel, PhD.

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
MgA. Marcela Steinbachová
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Macek, PhD.

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborníků znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže