Předmětem soutěže je zpracování architektonického urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství bývalých kasáren „U Alberta“ ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho fungování. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Předpokládané investiční náklady záměru jsou 25.000.000,-Kč bez DPH

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
Předpokládaný termín vyhlášení

06. 03. 2017

Vyhlašovatel

Město Vysoké Mýto

nám. B. Smetany, 566 32 Vysoké Mýto
Zástupce vyhlašovatele: Ing. František Jiraský, starosta města

Sekretář soutěže

Ing. Martin Melena

ČSLA 563, 391 11 Planá nad Lužnicí
Mobil: +420 721 374 641
E-mail: martin.melena2@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

230 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 18. 05. 2017

Datum vyhlášení soutěže

06. 03. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

25. až 26. května 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 03. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Ing. František Jiraský, starosta města Vysoké Mýto
Ing. arch. Milan Košař, architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Krejza, místostarosta města Vysoké Mýto

Náhradníci poroty - nezávislí

Při hodnocení soutěžních návrhů bude přítomen nezávislý odborný znalec krajinář. Ing. Lukáš Štefl, Ph. D.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

Další probíhající soutěže