Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh transformace budovy, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (Spolkový dům v Horažďovicích) a také kvalitní urbanisticko- architektonický návrh revitalizace území křižovatky Strakonická – Plzeňská.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: www.horazdovice.cityupgrade.czPředpokládaný termín vyhlášení

10. 12. 2018

Vyhlašovatel

Město Horažďovice

Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Ing. Michael Forman, starosta města

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

City Upgrade s.r.o.
čp. 221, 675 56 Dukovany
Tel: + 420 739 415 901
e-mail:lucie@cityupgrade.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

638 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 11. 02. 2019

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 01. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

10. 12. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 12. 2018

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Petr Meduna

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Tomáš Pollak
Ing. Miroslav Lávička
Ing. arch Jiří Kučera

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže