Předmětem soutěže je řešení revitalizace části ulice Žižkova budoucího náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem) v Jihlavě. Cílem soutěže je nalezení nejvhodnější koncepce a výrazu veřejného prostoru pro obnovenou funkci náměstí s nově definovanou náplní. Náměstí by rovněž mělo být reprezentativním předpolím Dělnického domu umožňujícím přirozenou expanzi kultury do veřejného prostoru.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 12. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Organizátor

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Tomáš Rýc

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o
Adresa: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 774 939 400
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 17. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

08. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 11. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. Vít Zeman
Lenka Tomášová B.Arch. M.ADU.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. David Beke
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Ing. arch. Aleš Stuchlík

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
• Ing. Alena Kottová – městské investice
• Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D. – doprava
• Mgr. Jiří Neubert – historický vývoj území a památková péče
• dále porota k hodnocení návrhů přizve odborné znalce z oblasti: investiční náklady staveb.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže