Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů.
Cílem soutěže je najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha
22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného
prostranství.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 60 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto
předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Lhůta pro podání žádosti o účast: 15. ledna 2021, 14:00 hod.


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 11. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 22
zástupce: Vojtěch Zelenka, starosta městské části Praha 22

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA: MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 05. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

23. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 11. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Vojtěch Zelenka, starosta
Jiří Hejda, architekt MČ Praha 22

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ivo Krátký, radní MČ Praha 22

Náhradníci poroty - nezávislí

David Neuhäusl, architekt, Neuhäusl Hunal, neuhauslhunal.cz

Odborníci přizvaní v době vyhlášení soutěže:
Jmenovitě není zatím určeno, ale přizváni budou:
- dopravní inženýr
- vodohospodář.
Další přizvaní odborníci:
- porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže