Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu revitalizace objektu Sokolovny na Nové centrum kultury města Rokycany. A rozhodnout o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bude také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: https://rokycany.cityupgrade.cz/.Předpokládaný termín vyhlášení

29. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Masarykovo náměstí 1
Střed,337 01 Rokycany

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

tel.: + 420 739 415 901
e-mail: lucie@cityupgrade.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 15. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

29. 10. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

16. 3., případně 18. 3. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 10. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. Radek Dragoun

Řádní členové poroty - závislí

Václav Kočí, starosta
Mgr. Jan Šašek, místostarosta
Ing. Tomáš Rada, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Lukáš Rada, radní a ředitel Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Tomáš Hůlka, vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Radka Janová, vedoucí odboru stavebního
Bc. Jana Cinkeová, památky
Rozpočtář staveb.

Další probíhající soutěže