Zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2014

 

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Předmětem soutěže bude zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 09. 2014

Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Spoluvyhlašovatel: MĚSTO LITOMĚŘICE
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 LITOMĚŘICE
IČ: 263958, DIČ: CZ00263958
Starosta: Mgr. Ladislav Chlupáč, E: ladislav.chlupac@litomerice.cz,
T: 416 916 109
Kontaktní osoba: Doc. Ing. arch. Jan Mužík, E: muzikja1@fsv.cvut.cz,
M: 724 272 431

Další probíhající soutěže