Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí.
Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

SOUTĚŽ BYLA DNE 1. ŘÍJNA ZRUŠENA ZADAVATELEM!Předpokládaný termín vyhlášení

09. 09. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
Zplnomocněný zástupce zadavatele: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Pavlišta

Přípotoční 13, Praha 10
Tel.: +420 732 941 092
E-mail: architekt@mestojablonec.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 15. 11. 2019

Datum vyhlášení soutěže

09. 09. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

18.-22. 11. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 08. 2019

Řádní členové poroty - závislí

MgA. Jakub Chuchlík
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., zastupitel města
Ing. Milan Kouřil, zastupitel města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Michael Vraný, zastupitel města
Ing. Petr Roubíček, zastupitel města
MUDr. Věra Fastrová, zastupitelka města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Antonín Buchar – ekonomie staveb
Ing. Otakar Kypta - vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Ing. Pavel Sluka - vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Luboš Kousal – oddělení investiční výstavby, příprava staveb
Ing. Štěpánka Gaislerová - vedoucí oddělení správy veřejné zeleně
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže