Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla – sochy sv. Ludmily, které bude umístěno na drobném rozšířeném veřejném prostranství, na křížení ulic Svatováclavská a Česká.

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 12. 2019

Vyhlašovatel

Město Mělník

Náměstí Míru 1/1
276 01 Mělník
Zplnomocněný zástupce zadavatele: MVDr. Ctirad Mikeš (starosta)
Tel.: +420 315 635 101
E-mail: c.mikes@melnik.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Ondřej Vejvoda

Městský úřad Mělník
Odbor rozvoje a investic
Náměstí Míru 1
276 01 Mělník
Tel.: +420 315 635 191
E-mail: o.vejvoda@melnik.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

180 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 29. 05. 2020

Datum vyhlášení soutěže

02. 03. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

11. června 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 02. 2020

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Petr Volf (2. místostarosta)
prelát Jiří Hladík (probošt litoměřické kapituly a člen liturgické komise při ČBK)

Řádní členové poroty - nezávislí

Dominik Lang
Petr Pokorný
František Svátek

Náhradníci poroty - závislí

MVDr. Ctirad Mikeš (starosta)

Náhradníci poroty - nezávislí

Jakub Rafl

Seznam přizvaných odborníků
- Mgr. Markéta Fošumová (vedoucí Oddělení státní památkové péče MěÚ Mělník)
- Mgr. Veronika Hlaváčková (vedoucí oddělení garantů v území, NPÚ)
- Petr Semín (investiční referent MěÚ Mělník)
- Ing. arch. Martin Řehák (architekt města Mělník)
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže