Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu uměleckého díla, jehož pojetí a kompoziční začlenění bude ponecháno na kreativitě autorů. Předpokládá se, že vítězné dílo bude následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem včetně jeho umístění v daném prostoru.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2019

Vyhlašovatel

Město Hranice

zastoupený starostou Jiřím Kudláčkem
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Sekretář soutěže

Ing. Pavla Ondrová

příprava investičních akcí
Adresa: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Tel.: 581 828 204
e-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

200 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 15. 04. 2019

Datum vyhlášení soutěže

04. 02. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 01. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Kudláček (starosta města)
PhDr. Vladimír Juračka (zastupitel města)

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Doc. MgA. Milan Houser (děkan Fakulty Výtvarných umění VUT Brno)
Mgr. Milan Soukup (ředitel Muzea umění Olomouc, kurátor sbírky plastik MUO)

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavla Tvrdoňová (radní města)

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Jan Zemánek (sochař, umělecký řezbář)

Další probíhající soutěže