Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení společenského a kulturního centra obce Kamenný Přívoz ve stávajících prostorách Šíbalova statku

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

21. 10. 2021

Vyhlašovatel

OBEC KAMENNÝ PŘÍVOZ

Kamenný Přívoz 285
Zástupce zadavatele:, Ing. Prokop Mašek, starosta

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová, MBA

Tel.: 724 852 008
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

340 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 17. 12. 2021

Datum vyhlášení soutěže

21. 10. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 10. 2021

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Radek Vokál, místostarosta
Ing. Jan Prokš, Ph.D., zastupitel obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Prokop Mašek, starosta obce
Bc. Věra Weinerová, zastupitelka obce

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže přizvat odborníky podle aktuální potřeby se souhlasem
zadavatele.

Další probíhající soutěže