Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh novostavby budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: https://velesin.cityupgrade.cz/.Předpokládaný termín vyhlášení

26. 11. 2020

Vyhlašovatel

U Zlaté Podkovy s.r.o.

náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
statutární zástupce: Ing. Petr Vágner, jednatel, starosta města Velešín

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová / Ing. arch. Pavla Sommerschuh

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 14. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

26. 11. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 11. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vágner – starosta
Ing. arch. Petr Hornát – městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

BcA. Pavel Trajer – zastupitel
Jiří Růžička - místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže