Předmětem soutěže je návrh objektu Sporthotelu a návrhu energeticky vhodného opláštění obálky budovy zimního stadionu, která spojí oba provázané objekty do jednoho celku (funkčního složení a provozního řešení, předběžné ekonomické posouzení investičních nákladů na realizaci stavby a její provoz, součástí bude také vyhodnocení energetických parametrů návrhu budov). 

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

27. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Pelhřimov

Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

CCEA MOBA
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 200 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 23. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

23. 06. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 06. 2022

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ladislav Med – starosta – místopředseda poroty
Josef Koch - místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Jiří Weinzettl
Andrea Ambrovičová Mikulajová, architektka

Náhradníci poroty - závislí

Petr Uhlíř, městský architekt – náhradník
Tomáš Petera - vedoucí odboru investic - – náhradník

Náhradníci poroty - nezávislí

Jan Žemlička, projektant TZB – náhradník

Přizvaní odborníci:
Michal Čejka, energetika budov a OZE;
Martin Mareš, Pelhřimovská sportovní.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže