Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky: „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Sportovní hala bude umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Vyhlašovatel upozorňuje, že do pozemku zasahuje ochranné pásmo železniční dráhy.

Sportovní hala by měla prioritně poskytnout třem novopackým středním školám důstojné prostory pro realizaci kvalitní výuky tělesné výchovy a volnočasových pohybových aktivit mládeže. Dále se předpokládá, že hala bude plnohodnotně využita i ve večerních hodinách a o víkendech jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

21. 10. 2019

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Sekretář soutěže

Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení veřejných zakázek
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495817512
e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

850 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 17. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

21. 10. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

17. a 18. 2. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 09. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Josef Cogan, starosta města Nová Paka
Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Václav Řehoř, člen Rady Královéhradeckého kraje
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., člen Rady Královéhradeckého kraje
Ing. Eduard Trumm, odbor investic Královéhradeckého kraje

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže