Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 05. 2022

Vyhlašovatel

Svazek obcí Pode Vsí

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

ng. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, City Upgrade s.r.o.

Dukovany čp. 221, 675 56 Dukovany
Tel: + 420 739 415 901
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 29. 08. 2022

Datum vyhlášení soutěže

30. 05. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12. a 13. září 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Hana Plecitá, starostka obce Odolena Voda
Mgr. Martin Hakauf, starosta obce Panenské Břežany

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Koukolíček, starosta obce Kozomín
Radim Fojtů, starosta obce Postřižín
Mgr. Petr Kovařík, starosta obce Veliká Ves
David Hrdlička, starosta obce Úžice

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
PhDr. František Grunt, odborník na provoz školských zařízení;
Jaroslav Novák, odborník na moderní pedagogické přístupy;
Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborník na nízkoenergetické budovy;
Ing. Michal Mikulík, odborník na ekonomickou stránku věci;
Mgr. Jan Albert Šturma, odborník na krajinu.

Další probíhající soutěže