Předmětem soutěže je získání koncepčního návrhu řešení revitalizace souboru objektů táborové základny Hájenka Černé lesy v Brtnici za dodržení všech hygienických a technických požadavků, a to s důrazem na elementární jednoduchost navrhovaných staveb v prostředí přívětivém k dětem a určeném pro pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu se zaměřením na ekologické vzdělávací programy.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 07. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Organizátor

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Tomáš Rýc

Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 774 939 400
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 26. 10. 2021

Datum vyhlášení soutěže

08. 07. 2021

Datum podání žádostí o účast

12:00 04. 08. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

30. 06. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. David Beke, radní statutárního města Jihlavy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Vilibald Prokop, ředitel Domu dětí a mládeže Jihlava
Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky statutárního města Jihlavy pro úsek správy majetku města, úsek správy realit, městskou památkovou rezervaci a úsek památkové péče
Ing. arch. Aleš Stuchlík, vedoucí Útvaru městského architekta Magistrátu města Jihlavy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
1. Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy
2. Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru, Magistrát města Jihlavy
3. Ing. arch. Tomáš Lakomý, Oddělení úřadu územního plánování, Stavební úřad, Magistrát města Jihlavy
4. Ing. Lucie Poláčková, Ph.D., krajinářská architektka, Útvar městského architekta, Magistrát města Jihlavy
5. Mgr. Klára Lysová, zástupce ředitele DDM Jihlava, pedagog volného času
6. Lenka Šťastná, technická podpora zřizovaných organizací řízených odborem školství, kultury a tělovýchovy.

Porota může požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků i v průběhu soutěže.

Další probíhající soutěže