Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního úseku vysokorychlostní tratě (VRT) v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zároveň jako P+R bod pro dojíždění.

Chystaný terminál s pracovním názvem Praha východ bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní částí Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Smyslem vybudování této stanice je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli využít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez toho, aby museli zajíždět do centra metropole.

Terminál Praha východ bude nabízet rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a zároveň pohodlné spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a mnoha dalšími městy u nás i v zahraničí. Navíc díky umístění na okraji metropole nabídne i bezproblémové parkování a dobrou dostupnost.

Stejně jako v případě zahraničních stanic budovaných na okrajích metropolí se předpokládá, že terminál Praha východ bude sloužit i jako impulz k rozvoji přilehlého území. Svou představu o podobě širšího okolí nového nádraží a možnosti jeho využití nabídnou architekti v ideové části soutěže. Další rozvoj lokalit v sousedství terminálu však bude plně v rukou místních samospráv.

Mezinárodní jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž o návrh.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 21. 09. 2020 v 10:30 hodin CET (středoevropský čas). Sraz účastníků prohlídky je před budovou úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 09. 2020

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
Praha 1

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

cbarchitektura@gmail.com / mirek.vodak@nolimat.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 20. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

04. 09. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

04. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Paidar - Správa železnic, státní organizace, GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), ředitel odboru (místopředseda poroty)
Ing. Marek Pinkava - Správa železnic, státní organizace, GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, manažer projektu VRT
Ing. Jiří Poběrežský - Městys Nehvizdy, starosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Andršt - Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), vedoucí oddělení schvalování staveb
Ing. arch. Matyáš Hron - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, systémový specialista
Vladimír Nekolný - Městys Nehvizdy, radní

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. David Hlouch
doc. Ing. arch. Akad. arch. Ir Jiří Klokočka - architekt

Přizvaní odborníci:
Mgr. Monika Kotasová - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, systémový specialista
Ing. Jan Janoušek - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT (technické záležitosti spojené s VRT a kolejovým řešením)
Šárka Mrázek Krátká - Správa železnic, státní organizace GŘ, O30, systémový specialista
Ing. Lenka Žemličková, Ph.D. - Správa železnic, státní organizace GŘ, O23, systémový specialista
Stanislav Skořepa - Starosta obce Jirny, přizvaný odborník s ohledem na znalosti kontextů širšího řešeného území
Porota může v průběhu Soutěže o návrh požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže