Předmětem soutěže je návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizace a rekonstrukce objektu střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorným příkladem revitalizace objektu a z druhé poloviny XX století, a to pří zohlednění optimálních investičních a provozních nákladu. V objektu školy má vzniknout Transformační centrum, které bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou transformaci regionu.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/tcuPředpokládaný termín vyhlášení

25. 07. 2022

Vyhlašovatel

Ústecký kraj

Velká hradební 3118/ 48, Ústí nad Labem- centrum

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

CCEA MOBA
[email protected]ba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

4 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 04. 11. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 24. 02. 2022

Datum vyhlášení soutěže

25. 07. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jan Weldich, ICUK
Iva Dvořáková, radní
Tomáš Rieger, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Milada Hejdová
Ing. arch. Martin Stára
Gilma Teodora Gylytė, architektka
Lukáš Kordík, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Simona Kosíková Šulcová
Iva Tomešová
Pavla Svítilová

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele
o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže