Předmětem soutěže bude řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba. V 1.etapě budou realizovány úrovně přízemí a 1. podlaží, pojízdné střechy. Předpokládanou optimální celkovou kapacitou 1.etapy bude cca 152 parkovacích míst.

Ve druhé etapě, která je uvažovaným výhledem za předpokladu dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů, bude návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží na celkový počet 2 podlaží a pojízdné střechy, a celkovou kapacitu cca 228 parkovacích míst.

Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

Další probíhající soutěže