Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla – Vodního prvku pod Žižkovskými schody – v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská. Předmětem soutěže bude návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla , které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství. 

Jednofázová užší projektová výtvarná soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

07. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3 - Žižkov

Organizátor

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Sekretář soutěže

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Korunní 108/2569, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
Tel.: +420 606 654 239
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

150 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 13. 09. 2021

Datum vyhlášení soutěže

07. 05. 2021

Datum podání žádostí o účast

00:00 28. 06. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 04. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Ptáček, starosta
prof. Ing. arch. Petr Vorlík Ph.D., architekt a pedagog, člen Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny Prahy 3

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Vítězslav Danda
Ing. arch. MgA. Michal Motyčka, architekt a výtvarný umělec
MgA. Dagmar Šubrtová, kurátorka a výtvarná umělkyně

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, předseda výboru pro územní rozvoj
Mgr. Pavel Křeček, radní pro oblast kultury
Bc. Jan Bartko, radní pro oblast životního prostředí

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže