Předmětem veřejné zakázky bude výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku dle ust. § 98 ZVZ na 5 samostatných částí, a to:

První část veřejné zakázky – 125. výročí AV ČR

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 27. 4. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 18. 5. 2015 v 11.00.

 

Druhá část veřejné zakázky – Čína

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 9.30 hod.

Termín odevzdání nabídky je 1. 6. 2015 v 11.00.


Třetí část veřejné zakázky – Komu asi patřila

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 11. 5. 2015 v 14.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 15. 6. 2015 v 11.00.


Čtvrtá část veřejné zakázky – Středověk (hlavní výstava)

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 25. 5. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 29. 6. 2015 v 11.00.


Pátá část veřejné zakázky – Obraz husitství

Prohlídka místa plnění s autorským týmem výstavy proběhne dne 26. 5. 2015 v 10.00 hod.

Termín odevzdání nabídky je 13. 7. 2015 v 11.00.


 Rozsah veřejné zakázky:

a) studie Výstav, které budou obsahovat prostorově‐výtvarné řešení interiéru výstavních prostor včetně zapojení exponátů, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a stávajícího výstavního mobiliáře dle libret Výstav (viz Příloha č. 6_1 Libreto 125. výročí AV ČR, Příloha č. 6_2 Libreto Čína, Příloha č. 6_3 Libreto Komu asi patřila, Příloha č. 6_4 Libreto Středověk (hlavní výstava), Příloha č. 6_5 Libreto Obraz husitství).

b) zhotovení dokumentace pro realizaci Výstav (dokumentace pro provedení stavby) včetně

seznamu prvků a výkazu výměr;

c) kontrolní rozpočet realizace Výstav;

d) autorský dozor po dobu realizace Výstav.

Uchazeč bude oprávněn podat nabídku k jedné, více i všem částem veřejné zakázky. Nabídky budou podávány vždy ke každé jednotlivé části samostatně, tzn. samostatnou nabídkou v anonymní uzavřené obálce dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci (dále viz kapitolu č. 7).

 

Předmětem veřejné zakázky není:

a) grafický návrh a DTP výstav;

b) audiovizuální obsah výstav;

c) realizace výstav.

Výstavy jsou kolektivním dílem dle § 59 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon).


Typ podle předmětu

Výtvarná, Architektonická

Typ podle účasti

Veřejná

Typ podle počtu kol

1 kolo

Předpokládaný termín vyhlášení

13. 04. 2015

Vyhlašovatel

Národní muzeum

příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem kultury ČR
se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
zastoupené doc. PhDr. Michalem Stehlíkem. Ph.D., náměstkem pro centrální sbírkotvornou
a výstavní činnost

Sekretář soutěže

Mgr. Dagmar Fialová

E-mail: dagmar_fialova@nm.cz; Tel.: 224 497 474

Porota

Závislí členové poroty:
1. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
2. Mgr. Marek Junek, Ph.D., hlavní autor výstavy Obraz husitství, ředitel Historického muzea

Nezávislí členové poroty:
3. MgA. Ing. arch. Petr Janda
4. Ing. arch. Jan Stáhala
5. Ing. arch. Lukáš Brom

Náhradníci poroty:
Závislí:
1. PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur
2. PhDr. Richard Šípek, Ph.D., spoluautor výstavy Komu asi patřila, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků NM

Nezávislí:
3. Ing. arch. Petr Pinkas
4. Ing. arch. Veronika Sávová
5. Ing. arch. Vladimír Vašut

Porota se souhlasem Zadavatele může v průběhu hodnocení přizvat tyto experty:
1. PhDr. Martin Musílek, Ph.D., vedoucí oddělení starších českých dějin HM, hlavní autor výstavy Středověk
2. Bc. & Mgr. Helena Heroldová, Ph.D., NpM, hlavní autorka výstavy Čína
3. PhDr. Ivan Malý, vedoucí oddělení novodobých českých dějin, komisař výstavy 125. výročí AV ČR
4. Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení Národního muzea

Další probíhající soutěže